Wat is urodynamica?
  • Wat is urodynamica?

Wat is urodynamica?

Wat is urodynamica?

Urodynamica is een medische discipline die zich richt op het beoordelen en meten van de functie en het functioneren van de lagere urinewegen. Het omvat een reeks diagnostische testen en procedures die worden gebruikt om de urinewegstoornissen en urinaire incontinentie te evalueren en te diagnosticeren. Deze tests helpen bij het begrijpen van de oorzaak en de aard van de problemen die verband houden met de blaas, de plasbuis (urethra) en de bekkenbodem.

Enkele van de meest voorkomende urodynamische tests zijn:

  1. Urodynamisch onderzoek: Dit is een uitgebreide evaluatie van de urinewegfunctie, waarbij verschillende parameters worden gemeten tijdens het vullen en ledigen van de blaas. Het omvat het meten van de blaasdruk, urinestroomsnelheid, blaasvulling en het beoordelen van de contractiele kracht van de blaas.

  2. Cystometrie: Dit is een urodynamische test waarbij de blaas wordt gevuld met steriel water via een dunne katheter, terwijl de druk in de blaas en de plasbuis worden gemeten. Dit helpt bij het beoordelen van de blaasfunctie, de opslagcapaciteit en het vermogen van de blaas om urine op de juiste manier af te voeren.

  3. Urethrale drukmeting: Deze test meet de druk in de plasbuis tijdens rust en tijdens het plassen om de normale werking van de plasbuis te beoordelen en eventuele obstructies te identificeren.

  4. Urethrale profilometrie: Dit is een meting van de drukveranderingen in de plasbuis tijdens rust en tijdens het plassen, om de drukprofielen en mogelijke afwijkingen te identificeren.

  5. Elektromyografie (EMG): Deze test meet de elektrische activiteit van de spieren in het bekkenbodemgebied om te beoordelen of er sprake is van onvrijwillige samentrekkingen of zwakte van de spieren die verantwoordelijk zijn voor de controle van de urine- en fecale stroom.

Urodynamische tests worden vaak uitgevoerd door specialisten op het gebied van urologie, gynaecologie of urologische verpleegkundigen. De resultaten van urodynamisch onderzoek helpen bij het stellen van een juiste diagnose en het bepalen van het meest geschikte behandelplan voor urinewegaandoeningen, zoals stressincontinentie, overactieve blaas, neurogene blaasstoornissen en andere functionele problemen die verband houden met het urinestelsel.