Wat is research data management?
  • Wat is research data management?

Wat is research data management?

Wat is research data management?

Research Data Management (RDM), ofwel gegevensbeheer voor onderzoek, omvat de planning, organisatie, opslag, documentatie, archivering en deling van onderzoeksgegevens gedurende de levenscyclus van een onderzoeksproject. Het verwijst naar de praktijken en processen die worden toegepast om onderzoeksgegevens effectief en efficiënt te beheren, zodat ze bruikbaar, duurzaam en toegankelijk zijn.

RDM heeft als doel om onderzoekers te ondersteunen bij het behouden, beheren en delen van hun gegevens volgens internationale normen en best practices. Het richt zich op het waarborgen van de kwaliteit, integriteit, veiligheid en beschikbaarheid van onderzoeksgegevens gedurende het gehele onderzoeksproces, van dataverzameling tot analyse, publicatie en langdurige opslag.

Enkele belangrijke aspecten van Research Data Management zijn onder andere:

  1. Dataplanning: Het opstellen van een datamanagementplan (DMP) aan het begin van het onderzoeksproject om te beschrijven hoe de gegevens worden verzameld, opgeslagen, beveiligd en gedeeld.

  2. Dataorganisatie: Het organiseren van de gegevens volgens een gestructureerd formaat, met duidelijke benamingen en beschrijvingen, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geïdentificeerd en begrepen.

  3. Dataverificatie en -integriteit: Het implementeren van maatregelen om de nauwkeurigheid, validiteit en betrouwbaarheid van de gegevens te waarborgen, zoals validatieprocedures, dubbele controle en versiebeheer.

  4. Dataveiligheid en -privacy: Het nemen van maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van onderzoeksgegevens te beschermen, inclusief het beheren van toegangsrechten en het anonimiseren van gevoelige gegevens.

  5. Dataopslag en -archivering: Het kiezen van geschikte opslaginfrastructuur en het toepassen van goede archiveringspraktijken om de duurzame opslag en langetermijntoegankelijkheid van de gegevens te waarborgen.

  6. Datadeling en hergebruik: Het bevorderen van het delen van onderzoeksgegevens met andere wetenschappers, hetzij via openbare repositories, hetzij via gecontroleerde toegang, om de transparantie, reproduceerbaarheid en herbruikbaarheid van onderzoek te vergroten.

RDM wordt steeds belangrijker in de onderzoeksgemeenschap, omdat het bijdraagt aan een transparantere en efficiëntere onderzoekspraktijk, bevordert samenwerking en kennisdeling, en voldoet aan de eisen van subsidieverstrekkers en uitgevers die gegevensbeheer vereisen.