Wat is patiëntenplanning?
  • Wat is patiëntenplanning?

Wat is patiëntenplanning?

Wat is patiëntenplanning?

Patiëntenplanning, ook wel bekend als afsprakenplanning of afspraakbeheer, verwijst naar het proces van het organiseren en plannen van afspraken en bezoeken voor patiënten in een medische setting, zoals een ziekenhuis, kliniek, tandartspraktijk of huisartsenpraktijk. Het omvat het coördineren van de beschikbaarheid van zorgverleners, het toewijzen van tijdslots aan patiënten en het beheren van de logistiek rondom de afspraken.

Patiëntenplanning heeft als doel om een gestroomlijnde en efficiënte planning van afspraken te realiseren, zodat patiënten op het juiste moment de benodigde zorg kunnen ontvangen en zorgverleners optimaal kunnen worden ingezet. Het proces kan handmatig worden uitgevoerd met behulp van traditionele agenda's en afspraakboeken, maar wordt vaak ondersteund door geautomatiseerde systemen en softwareoplossingen.

Enkele belangrijke aspecten van patiëntenplanning zijn onder andere:

  1. Afspraakplanning: Het toewijzen van beschikbare tijdslots aan patiënten op basis van hun behoeften, de aard van de afspraak en de beschikbaarheid van zorgverleners. Dit omvat het inplannen van initiële consulten, follow-upafspraken, diagnostische tests, procedures of behandelingssessies.

  2. Patiëntregistratie: Het verzamelen van relevante patiëntgegevens en het vastleggen van informatie zoals contactgegevens, medische geschiedenis, verzekeringsinformatie en reden voor het bezoek. Dit helpt bij het effectief beheren van de patiëntendatabase en het biedt context voor de zorgverleners tijdens de afspraak.

  3. Communicatie: Het informeren van patiënten over de geplande afspraak, inclusief de datum, tijd en locatie. Dit kan worden gedaan via telefoon, e-mail, sms of via een patiëntenportaal waar patiënten zelf afspraken kunnen inplannen en beheren.

  4. Wachttijdbeheer: Het minimaliseren van wachttijden voor patiënten door het efficiënt plannen en beheren van de doorlooptijd van afspraken. Dit kan onder andere worden bereikt door het monitoren en aanpassen van de agenda, het opvolgen van no-shows en het anticiperen op onverwachte gebeurtenissen die de planning kunnen beïnvloeden.

  5. Follow-up en herinneringen: Het opvolgen van patiënten voor eventuele vervolgafspraken of controles en het versturen van herinneringen via verschillende communicatiekanalen om ervoor te zorgen dat patiënten op de hoogte zijn van hun geplande afspraken.

Een effectieve patiëntenplanning draagt bij aan een betere patiëntervaring, vermindert wachttijden en verbetert de operationele efficiëntie van de zorginstelling. Het zorgt ervoor dat zorgverleners hun tijd effectief kunnen beheren, patiënten tijdig worden gezien en de zorg optimaal kan worden georganiseerd. Automatisering en digitalisering van patiëntenplanning met behulp van speciale softwareoplossingen kunnen het proces verder verbeteren en de workflow optimaliseren.