Wat is patiënttracking?
  • Wat is patiënttracking?

Wat is patiënttracking?

Wat is patiënttracking?

Patiënttracking verwijst naar het proces van het volgen en registreren van de locatie en activiteiten van een patiënt binnen een zorgomgeving. Het wordt vaak gebruikt in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorginstellingen om de veiligheid, efficiëntie en kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Patiënttracking maakt gebruik van verschillende technologieën, zoals draadloze sensoren, RFID (Radio Frequency Identification), real-time locatiesystemen (RTLS) en mobiele apparaten. Deze technologieën worden gebruikt om de bewegingen en activiteiten van patiënten te volgen en te registreren. Ze kunnen bijvoorbeeld worden bevestigd aan patiëntarmbanden, rolstoelen, bedden of andere voorwerpen die de patiënt bij zich draagt.

Het doel van patiënttracking is om de zorgverleners en het zorgpersoneel in staat te stellen de patiënten efficiënter te beheren en te volgen. Het biedt een aantal voordelen, waaronder:

  1. Veiligheid: Patiënttracking kan helpen bij het voorkomen van vermissingen, dwalingen of onbedoelde verplaatsingen van patiënten. Het maakt het gemakkelijker om hun locatie te identificeren en snel te reageren in geval van een noodsituatie.

  2. Workflowoptimalisatie: Door het volgen van patiënten kunnen zorgverleners de doorstroming en planning van zorgtaken verbeteren. Ze kunnen bijvoorbeeld de tijd die nodig is om een patiënt naar een afspraak te brengen verminderen of de wachttijden bij onderzoeken en behandelingen verkorten.

  3. Zorgcoördinatie: Patiënttracking helpt zorgverleners om de communicatie en samenwerking te verbeteren. Ze kunnen zien waar een patiënt zich bevindt en gemakkelijk contact leggen met het juiste personeel of andere zorgverleners die bij de zorg van de patiënt betrokken zijn.

  4. Efficiënt gebruik van middelen: Door het volgen van patiënten kunnen zorginstellingen de beschikbaarheid en inzet van middelen, zoals medische apparatuur, bedden en personeel, optimaliseren op basis van de locatie en behoeften van de patiënten.

Het is belangrijk op te merken dat patiënttracking moet voldoen aan ethische en privacyrichtlijnen om de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te waarborgen en de rechten en keuzes van de patiënt te respecteren.