Wat is narrowcasting?
  • Wat is narrowcasting?

Wat is narrowcasting?

Wat is narrowcasting?

Narrowcasting is een communicatiemethode waarbij specifieke informatie, berichten of media-inhoud wordt gericht op een geselecteerd publiek op een bepaalde locatie of binnen een beperkt netwerk. In tegenstelling tot broadcasting, dat gericht is op een breed publiek, is narrowcasting gericht op het leveren van relevante informatie aan een specifieke doelgroep op een specifieke plaats en tijd.

Narrowcasting maakt gebruik van digitale displays, zoals tv-schermen, monitoren of projectoren, om informatie te tonen aan mensen op een bepaalde locatie, zoals winkels, luchthavens, ziekenhuizen, scholen, kantoren of openbare ruimtes. De inhoud kan bestaan uit nieuwsberichten, advertenties, mededelingen, aankondigingen, promoties, instructies, entertainment of andere informatie die relevant is voor het publiek op die specifieke locatie.

De voordelen van narrowcasting zijn onder andere:

  1. Gerichte communicatie: Narrowcasting maakt het mogelijk om de boodschap direct te richten op de doelgroep op een specifieke locatie, waardoor de relevantie en impact van de boodschap worden vergroot.

  2. Flexibiliteit en actualiteit: De inhoud kan eenvoudig worden bijgewerkt en aangepast aan veranderende behoeften en gebeurtenissen. Nieuwe informatie kan snel worden toegevoegd en aangepast aan de actualiteit.

  3. Interactie en betrokkenheid: Narrowcasting kan interactieve elementen bevatten, zoals touchscreen-functies, waarmee het publiek kan reageren, vragen kan stellen of meer informatie kan opvragen.

  4. Kostenbesparing: In vergelijking met traditionele gedrukte media kunnen digitale narrowcasting-oplossingen kostenbesparend zijn op de lange termijn, omdat er geen druk- en distributiekosten zijn en inhoud gemakkelijk kan worden gewijzigd zonder herhaalde productiekosten.

Voorbeelden van narrowcasting-toepassingen zijn onder andere digitale menuborden in restaurants, informatie- en oriëntatiedisplays in ziekenhuizen, reclameschermen in winkelcentra en vertrektijdweergaven op luchthavens. Narrowcasting kan worden aangepast aan specifieke doelgroepen, tijdstippen en locaties om effectieve communicatie en betrokkenheid te bevorderen.