Infrastructuur en werkplek ontzorging (CAM)
  • Infrastructuur en werkplek ontzorging (CAM)

Infrastructuur en werkplek ontzorging (CAM)

Voor ontwerp, inrichting en onderhoud van uw complete desktop infrastructuur

CAM IT Solutions als onderdeel van KPN Health levert als partner in de Healthcare een hoogwaardig beheerd ICT-Infrastructuur Platform waarmee Ziekenhuizen en Zorginstellingen volgens afgesproken en meetbare KPI’s Applicaties faciliteren aan Zorgprofessionals, Ketenpartners en Cliënten”.

Een betere zorg tegen lagere IT kosten is ons doel, de informatiedeling neemt toe gecombineerd met een toenemende krapte op de arbeidsmarkt en ondersteunende beroepen. De steeds hogere eisen aan beveiliging en privacy gecombineerd met de vraag voor meer gebruiksgemak maken wij mogelijk middels de CAM Use Cases, waarbij we vanuit de Use Case kijken hoe de professional, patiënt en medewerker op elk device en waar dan ook (in het Huis, thuis of ambulant) samenbrengen met de applicaties die hij of zij van uit zijn Use Case voor het ziekenhuis nodig heeft.

Een Use Case wordt samengesteld uit persona’s, devices, applicaties en locaties. Persona’s zijn groepen medewerkers met een gemeenschappelijke IT-behoefte. Deze bevat bijvoorbeeld de mate van Ambulant werken, behoefte óf de noodzaak om te werken op verschillende devices zoals lokale werkstations, Imaging systemen, tablets, COWs, smartphones, of zelfs webbased. Mag informatie bijvoorbeeld op een andere locatie dan het ziekenhuis opgehaald worden, of is er bepaalde hardware nodig om applicaties te kunnen gebruiken? Het doel van de Use Cases is om de gebruiker en de applicatie optimaal te verbinden. Oftewel: In welke situatie is er behoefte aan welke applicatie en welk device en configuratie zijn daarbij optimaal. Zo kan een afdelingsmanager dezelfde behoeftes hebben als een ambulante zorgmedewerker. Dus: ‘ambulant werken met korte interacties met IT die vaak bestaan uit snelle registraties op een device wat later op een ander type device uitgewerkt wordt. Eén medewerker kan dus toegewezen worden aan meerdere persona’s en ook aan meerdere Use Cases.

Het CAMCUBE-platform is erop gericht om applicaties vanaf ieder apparaat en vanuit iedere cloud beschikbaar te maken. Doordat virtuele werkplekken niet gebonden zijn aan een fysieke computerplekken maar aan een gebruiker maakt de CAMCUBE het voor de medewerker mogelijk om hun werksessie door het hele ziekenhuis mee te nemen.

Bedrijfspagina