Hoe houd je medewerkers fit en vitaal?
 • Hoe houd je medewerkers fit en vitaal?

Hoe houd je medewerkers fit en vitaal?

Hoe houd je medewerkers fit en vitaal?

Er zijn verschillende systemen en benaderingen die organisaties kunnen implementeren om het welzijn van hun medewerkers te verhogen. Hieronder worden enkele veelvoorkomende systemen en strategieën genoemd:

 1. Gezondheidsbevorderingsprogramma's: Organisaties kunnen gezondheidsbevorderingsprogramma's implementeren om medewerkers aan te moedigen een gezonde levensstijl te behouden. Dit kan onder meer gezondheidseducatie, toegang tot fitnessfaciliteiten, programma's voor stressbeheer, rookstopondersteuning en gezonde voedingsinitiatieven omvatten.

 2. Flexibele werktijden en werkplek: Het bieden van flexibele werktijden en het mogelijk maken van telewerken kan medewerkers helpen een goede balans te vinden tussen werk en privéleven, wat kan bijdragen aan hun algehele welzijn. Ook het creëren van een ergonomische en aangename werkplek kan het welzijn bevorderen.

 3. Employee Assistance Programs (EAP): EAP's zijn bedrijfsgerichte programma's die ondersteuning bieden aan medewerkers bij persoonlijke problemen die van invloed kunnen zijn op hun welzijn en prestaties op het werk. Dit kan bestaan uit counseling, advies over financiële zaken, juridische hulp en andere vormen van ondersteuning.

 4. Mentale gezondheidsprogramma's: Organisaties kunnen programma's implementeren die gericht zijn op het bevorderen van de geestelijke gezondheid van medewerkers. Dit kan het verstrekken van toegang tot counselingdiensten, stressmanagementtraining, workshops over veerkracht en mindfulness, en bewustwordingscampagnes over geestelijke gezondheid omvatten.

 5. Medewerkersbetrokkenheid en participatie: Het betrekken van medewerkers bij besluitvormingsprocessen, het stimuleren van open communicatie en het creëren van een positieve werkcultuur kan het welzijn bevorderen. Het implementeren van feedbacksystemen, medewerkerswaarderingsprogramma's en mogelijkheden voor professionele ontwikkeling kan ook de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers vergroten.

 6. Gezondheids- en welzijnsbeoordelingen: Het uitvoeren van periodieke gezondheids- en welzijnsbeoordelingen kan organisaties helpen de behoeften en uitdagingen van medewerkers te identificeren. Deze beoordelingen kunnen worden uitgevoerd via enquêtes, gezondheidsscreenings of individuele evaluaties. Op basis van de resultaten kunnen gerichte interventies worden geïmplementeerd om het welzijn te verbeteren.

Het is belangrijk op te merken dat elk organisatie-specifiek systeem moet worden afgestemd op de behoeften en cultuur van de medewerkers. Het creëren van een gezonde en ondersteunende werkomgeving vereist voortdurende inzet en betrokkenheid van de organisatie en haar leiders.

Welke applicaties kunnen hierbij helpen?

Er zijn verschillende applicaties beschikbaar die organisaties kunnen helpen bij het verhogen van het welzijn van medewerkers. Hier zijn enkele voorbeelden van applicaties die specifiek gericht zijn op het bevorderen van welzijn:

 1. Gezondheids- en welzijnsapps: Er zijn talloze apps beschikbaar die medewerkers kunnen helpen bij het beheren van hun gezondheid en welzijn. Dit kunnen apps zijn voor gezondheids- en fitness-tracking, meditatie en mindfulness, slaaptracking, stressmanagement en voedingsbegeleiding. Enkele populaire apps in deze categorie zijn Headspace, Calm, MyFitnessPal en Sleep Cycle.

 2. EAP-apps: Voor organisaties die een Employee Assistance Program (EAP) aanbieden, zijn er apps beschikbaar die medewerkers toegang geven tot ondersteuning en hulpbronnen. Deze apps kunnen functies bevatten zoals vertrouwelijke chats met counselors, informatiemateriaal over geestelijke gezondheid, zelfhulpprogramma's en suggesties voor welzijnsactiviteiten. Voorbeelden van EAP-apps zijn Ginger, Modern Health en LifeWorks.

 3. Feedback- en betrokkenheidsapps: Om de betrokkenheid en communicatie met medewerkers te bevorderen, kunnen organisaties gebruikmaken van feedback- en betrokkenheidsapps. Deze apps stellen medewerkers in staat om feedback te geven, enquêtes in te vullen, ideeën te delen en deel te nemen aan interne communicatie. Populaire apps in deze categorie zijn Slack, Microsoft Teams en TINYpulse.

 4. Productiviteits- en time management-apps: Het beheren van de werklast en het bevorderen van productiviteit kan ook bijdragen aan het welzijn van medewerkers. Er zijn apps beschikbaar die helpen bij het plannen en organiseren van taken, het beheren van tijd en het stellen van doelen. Voorbeelden hiervan zijn Todoist, Trello, RescueTime en Forest.

Het is belangrijk om applicaties te kiezen die aansluiten bij de specifieke behoeften en doelen van de organisatie en haar medewerkers. Het kan ook waardevol zijn om medewerkers te betrekken bij het selectieproces en hen de mogelijkheid te geven om feedback te geven over de apps die zij het meest nuttig achten.