Wat zijn fysiologische metingen?
  • Wat zijn fysiologische metingen?

Wat zijn fysiologische metingen?

Wat zijn fysiologische metingen?

Fysiologische metingen zijn objectieve gegevens die worden verzameld om de functie en activiteit van het menselijk lichaam te evalueren. Deze metingen geven inzicht in verschillende aspecten van de fysiologie, zoals de werking van organen, de bloedsomloop, de ademhaling, de stofwisseling en de neurologische activiteit. Ze worden vaak gebruikt in de medische wereld, zowel voor diagnostische doeleinden als voor het monitoren van de gezondheidstoestand van een persoon.

Hier zijn enkele veelvoorkomende fysiologische metingen:

  1. Bloeddruk: De meting van de druk die wordt uitgeoefend op de bloedvaten tijdens de hartcyclus. Het bestaat uit twee waarden, de systolische (bovenste) en diastolische (onderste) druk, uitgedrukt in millimeters kwik (mmHg).

  2. Hartslag: Het aantal keren dat het hart per minuut samentrekt en ontspant. Het wordt gemeten met een pols- of hartslagmeter.

  3. Ademhalingsfrequentie: Het aantal ademhalingen per minuut. Dit kan worden gemeten door de beweging van de borstkas of door middel van een spirometer.

  4. Lichaamstemperatuur: De gemiddelde interne temperatuur van het lichaam. Het kan worden gemeten met behulp van een thermometer, meestal oraal, rectaal, oksel- of via het oor.

  5. Bloedzuurstofsaturatie (SpO2): Het percentage zuurstof dat aan hemoglobine in het bloed is gebonden. Het wordt vaak gemeten met behulp van een oximeter die op de vingertop wordt geplaatst.

  6. Elektrocardiogram (ECG): Een meting van de elektrische activiteit van het hart, waarbij elektroden op de huid worden geplaatst om de hartslag, hartritmestoornissen en andere afwijkingen te registreren.

  7. Bloedonderzoek: Analyse van verschillende bloedparameters, zoals cholesterolniveaus, bloedsuikerspiegel, nierfunctie, leverfunctie, bloedcellen en elektrolyten. Dit kan informatie verschaffen over de algehele gezondheidstoestand en het functioneren van organen.

  8. EEG (elektro-encefalogram): Een meting van de elektrische activiteit van de hersenen. Het wordt vaak gebruikt om epilepsie, slaapstoornissen en andere neurologische aandoeningen te diagnosticeren.

  9. Spirometrie: Een meting van de longfunctie, inclusief vitale capaciteit, luchtstroom en longvolume. Het wordt vaak gebruikt bij de diagnose en monitoring van longaandoeningen zoals astma en chronische obstructieve longziekte (COPD).

Deze metingen helpen artsen en gezondheidsprofessionals bij het verkrijgen van objectieve informatie over de fysiologische toestand van een persoon. Ze zijn van onschatbare waarde bij het stellen van diagnoses, het beoordelen van de gezondheidstoestand, het monitoren van de voortgang van een behandeling en het identificeren van mogelijke gezondheidsproblemen.