Wat is een flowmetrie?
  • Wat is een flowmetrie?

Wat is een flowmetrie?

Wat is een flowmetrie?

Flowmetrie, ook wel bekend als spirometrie of longfunctietest, is een diagnostische procedure die wordt gebruikt om de longfunctie en luchtstroomparameters van een individu te meten. Het is een veelgebruikte test in de medische, pulmonologische en allergologische praktijk om de ademhalingsgezondheid te beoordelen en longaandoeningen te diagnosticeren of te monitoren.

Tijdens een flowmetrie worden verschillende ademhalingsparameters gemeten met behulp van een apparaat genaamd een spirometer. De persoon wordt gevraagd om diep in te ademen en vervolgens zo snel en krachtig mogelijk uit te ademen in de spirometer. De spirometer meet de luchtstroom, het volume en de snelheid van de uitgeademde lucht, waardoor verschillende parameters kunnen worden beoordeeld, waaronder:

  1. Forced Vital Capacity (FVC): Dit is de maximale hoeveelheid lucht die een persoon kan uitademen na een maximale inademing.

  2. Forced Expiratory Volume in one second (FEV1): Dit is de hoeveelheid lucht die een persoon gedwongen kan uitademen in de eerste seconde na een maximale inademing. FEV1 wordt vaak gebruikt om de mate van luchtstroombeperking te beoordelen.

  3. Peak Expiratory Flow (PEF): Dit is de maximale snelheid waarmee lucht wordt uitgeademd tijdens een krachtige uitademing. PEF kan variëren afhankelijk van de grootte van de luchtwegen en kan worden gebruikt om de mate van ademhalingsbeperking te beoordelen.

  4. Forced Expiratory Flow (FEF): Dit is de gemiddelde luchtstroomsnelheid tijdens een bepaald deel van de uitademing. Verschillende FEF-waarden worden berekend om verschillende delen van de uitademing te evalueren, zoals FEF25-75%, dat de gemiddelde luchtstroomsnelheid meet tussen 25% en 75% van de uitademing.

Flowmetrie wordt vaak gebruikt om longaandoeningen zoals astma, chronische obstructieve longziekte (COPD) en pulmonaire fibrose te diagnosticeren, de ernst van de aandoening te beoordelen, de behandeling op te volgen en de effectiviteit van medicatie of andere interventies te beoordelen.

De procedure wordt meestal uitgevoerd onder toezicht van een medisch professional, zoals een longarts, allergoloog of longfunctielaborant, en de resultaten worden geïnterpreteerd aan de hand van normwaarden en vergelijkingen met de verwachte waarden voor leeftijd, geslacht en lengte van de persoon. Het is een veilige en niet-invasieve test die vaak wordt uitgevoerd in klinieken, ziekenhuizen en andere gezondheidszorginstellingen.