Wat is dialyse?
  • Wat is dialyse?

Wat is dialyse?

Wat is dialyse?

Dialyse is een medische behandeling die wordt gebruikt bij patiënten met een verminderde nierfunctie of nierfalen. Het is een procedure waarbij afvalstoffen, overtollig vocht en andere schadelijke stoffen uit het bloed worden verwijderd, omdat de nieren niet meer in staat zijn om deze taken voldoende uit te voeren. Dialyse helpt bij het handhaven van de elektrolytenbalans en het verwijderen van overtollig vocht om de gezondheid en het welzijn van de patiënt te verbeteren.

Er zijn twee belangrijke vormen van dialyse:

  1. Hemodialyse: Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam van de patiënt gezuiverd. Het bloed wordt via een naald in een speciale filter, genaamd een dialyseapparaat of kunstnier, geleid. In het dialyseapparaat wordt het bloed gezuiverd van afvalstoffen en overtollig vocht. Het gezuiverde bloed wordt vervolgens terug in de bloedbaan van de patiënt gebracht. Hemodialyse wordt meestal uitgevoerd in een dialysecentrum onder begeleiding van gespecialiseerde medische professionals.

  2. Peritoneale dialyse: Bij peritoneale dialyse wordt een speciale vloeistof, dialysaat genaamd, in de buikholte van de patiënt geïntroduceerd via een katheter. Het peritoneum, een membraan dat de buikorganen bedekt, fungeert als een natuurlijk filter. Het dialysaat blijft gedurende een bepaalde tijd in de buikholte en helpt bij het verwijderen van afvalstoffen en overtollig vocht. Vervolgens wordt het gebruikte dialysaat uit de buikholte verwijderd. Peritoneale dialyse kan worden uitgevoerd in het comfort van het huis van de patiënt na passende training en onder toezicht van medisch personeel.

Dialyse is een levensondersteunende behandeling voor patiënten met nierfalen en kan tijdelijk zijn, in afwachting van een niertransplantatie, of levenslang, indien een transplantatie niet mogelijk is. Dialyse kan de kwaliteit van leven verbeteren en de symptomen van nierfalen, zoals vermoeidheid, kortademigheid en vochtophoping, verminderen. Het is echter belangrijk op te merken dat dialyse een intensieve behandeling is en het naleven van een strikt dieet en medische richtlijnen vereist.